Výroba, prodej a servis
mostových a průmyslových vah

Váhy - JAS s.r.o. +420 461 530 424
Po - Pá: 6:00 - 14:30 hod

 

VÁHY – JAS, s.r.o.

 

Firma byla založena v roce 1990 ze specialistů, kteří měli dlouholeté zkušenosti při opravách a výrobě vah. Úspěšně se zabýváme řešením problémů průmyslového vážení. Vyrábíme automobilové váhy od 4 m do 18 m s váživostí do 60 t nebo dle požadavku zákazníka. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis vah, výrobu vah, opravy vah, prodej a cejchování všech druhů elektronických a mechanických vah průmyslových, obchodních vah, mostních a jeřábových vah. Dále provádíme kalibraci vah s akreditací od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Naši technici jsou pravidelně školeni u výrobců a dovozců vah a vážících zařízení. Pro zlepšení dostupnosti našich služeb je možno každou zakázku okamžitě objednat a to telefonicky nebo na internetu. 
 
Firma VÁHY – JAS, s.r.o. je držitelem Certifikátu č. 0119-SJ-C001-10 o schválení systému jakosti výroby výrobce vah.
 

Certifikát je vystaven od Českého metrologického institutu (ČMI) po posouzení a kontrole plnění závazných požadavků na výrobce vah.
K čemu je nyní společnost VÁHY – JAS, s.r.o. oprávněna ?
Zaměstnanci společnosti mohou u váhy vyrobené ve VÁHY – JAS, s.r.o. a uváděné na trh (dodávané zákazníkovi) provést tzv. „EU prohlášení o shodě“ této váhy.

Tato činnost je právně rovnocenná a plně nahrazující prvotní ověření váhy provedené od ČMI.
 
Právním základem pro tuto činnost je zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (v platném znění) a nařízení vlády č. Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh, které aplikuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh.
 
Váha, která splnila požadavky, je označena schválenými samolepkami, které potvrzují úspěšné provedení předepsaných zkoušek. Samolepky umísťují na váhu zaměstnanci VÁHY – JAS, s.r.o.
Dále je vystaven doklad „EU prohlášení o shodě“ jako analogický dokument EU potvrzení o ověření měřidla, který vystavuje ČMI.
 
Váha je zákazníkem platně používaná jako stanovené měřidlo po dobu určenou vyhláškou o stanovených měřidlech (č. 345/2002 Sb. v platném znění).
Případné dotazy či upřesnění adresujte na vahyjas@vahyjas.cz nebo na ČMI.
 
 
vyrobilo NetAction.cz