Výroba, prodej a servis
mostových a průmyslových vah

Váhy - JAS s.r.o. +420 461 530 424
Po - Pá: 6:00 - 14:30 hod

Kalibrace Vah

Kalibrace Vah

Kalibrační laboratoř firmy VÁHY - JAS,s.r.o. byla akreditovaná v roce 2010 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na kalibraci vah.

Kalibrační laboratoř prokázala naplněním požadavků normy ČSN EN ISO / IEC 17025:2018 svoji odbornou způsobilost objektivně a nezávisle vykonávat kalibraci elektronických a mechanických vah v rozsahu uvedeném v osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností, jedná se o nově zakoupenou váhu, opravenou váhu, váhu používanou zákazníkem.

Pracovníci akreditované kalibrační laboratoře provádí kalibraci vah v sídle své firmy, ale také u zákazníka, v místě kde je váha umístěna a používána.

Kalibrace vah se provádí podle závazného  a dokumentovaného kalibračního postupu  ( dokument KP - 01 postup kalibrace váhy ), který vychází z požadavků příslušných technických norem, které se týkají vah.

O průběhu a výsledcích kalibrace kalibrační laboratoř vystaví zákazníkovi Kalibrační list s uvedením nejistoty výsledků kalibrace.

Laboratoř prohlašuje svoji právně vymahatelnou zodpovědnost za správu všech informací získaných nebo vytvořených během provádění kalibrace a souvisejících činností s ohledem na jejich důvěrnost a za výsledky provedené kalibrace.

Dostupnost kalibrace

S požadavkem na provedení kalibrace a případnými dotazy na kalibraci ( termín provedení, cena, obsah činnosti, vystavovaný doklad,... ) se obraťte na pracovníky kalibrační laboratoře.

Na objednání kalibrace můžete využít tuto objednávku: vahyjas@vahyjas.cz

Vedoucí kalibrační laboratoře: Jiří Mareček

Kontakt:   >>více infomací<<

Spokojenost zákazníka

Vaše informace o spokojenosti / nespokojenosti, případné náměty na zlepšení poskytovaných služeb, připomínky a stížnosti zasílejte na mail  vahyjas@vahyjas.cz

Zákazník laboratoře a akreditace

Laboratoř stanovila pro zákazníky tato závazná pravidla pro užívání informace o kalibraci váhy zákazníka akreditovanou laboratoří:

  •  výsledky uvedené v kalibračním listu se týkají pouze kalibrované váhy uvedené v kalibračním listu
  •  zákazník může kalibrační list reprodukovat jedině v celku
  •  zákazníkem nesmí být použita kombinovaná akreditační značka ILAC


Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné.
* Vaše jméno:
* Vaše příjmení:
* Váš email:
* Dotaz:
vyrobilo NetAction.cz