Výroba, prodej a servis
mostových a průmyslových vah

Váhy - JAS s.r.o. +420 461 530 424
Po - Pá: 6:00 - 14:30 hod

Reference - životní prostředí

Reference z oblasti životního prostředí:

 

Zákazník: Eko Bi s.r.o. (nástupce organizace Technické služby města Česká Třebová)

Obor činnosti: mimo jiné údržba veřejné zeleně, sběr a svoz odpadů, provoz skládky TKO Třebovice a sběrného dvora.

Odkaz: www.ekobi.cz/info/o-nas

Dodané řešení: sběrný dvůr

 • Automobilová mostní váha Profi Steel 8 x 3m  váživost do 40 tun - info ZDE
 • 2x automatická závora - info ZDE
 • 2x LED semafor - info ZDE
 • vážní software - info ZDE
 • čipový systém
 • PC sestava včetně tiskárny
 • rám nájezdů

 

Dodané řešení: Skládka Třebovice

 • Automobilová mostní váha PROFI UNIVERSAL 18 x 3m, váživost do 60 tun  - info ZDE
 • 1x LED semafor  - info ZDE 
 • stavební základ
 • rám nájezdů

 

Zákazník: Technické služby Lanškroun, s.r.o.

Obor činnosti: mimo jiné údržba veřejné zeleně, sběr a svoz odpadů a provoz sběrného dvora.

Odkaz: www.tslan.cz

Dodané řešení: sběrný dvůr

 • Automobilová mostní váha Profi Steel 8 x 3m  váživost do 40 tun - info ZDE  
 • 2x LED semafor - info ZDE 
 • vážní software - info ZDE
 • čipový systém
 • PC sestava včetně tiskárny
 • rám nájezdů

 

Zákazník:  Služby města Králíky s.r.o.

Obor činnosti: Hlavním předmětem činnosti společnosti je  údržba a čištění komunikací, dopravního značení, zimní údržba, údržba kanalizací, veřejné zeleně, likvidace odpadu, provozování tepelného hospodářství městských bytů, škol a mateřských školek, pečujeme o městské lesy apod. Společnost provozuje také čistírnu odpadních vod a kanalizace.

Odkaz: www.smkraliky.cz

Dodané řešení: sběrný dvůr

 • Automobilová mostní váha   Profi Steel 8 x 3m  váživost do 40 tun - info ZDE 
 • přídavný display - info ZDE
 • automatická závora - info ZDE
 • vážní software - info ZDE
 • rám nájezdů

 

Zákazník: STRABAG a.s. – Technická a zahradní správa Moravský Krumlov

Obor činnosti: Odvoz pevného domovního odpadu, čištění města a zajištění zimní údržby místních komunikací. Provoz sběrného dvora. Skladujeme a likvidujeme nebezpečný odpad. Odebíráme elektrospotřebiče.

Dodané řešení:

 • Automobilová mostní váha Profi Steel 8 x 3m  váživost do 40 tun - info ZDE
 • vážní software - info ZDE
 • hrana nájezdů

 

Zákazník: LIKO SVITAVY a.s.

Obor činnosti: zajišťuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady na území okresu Svitavy. V rámci těchto služeb zajišťuje svoz komunálního odpadu, separaci využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnerů, prodej sběrných nádob na ukládání odpadu a poradenskou činnost na úseku odpadového hospodářství.

Odkaz: www.likosvitavy.cz

Dodané řešení:

 • Automobilová mostní váha  Profi Speciál 6.5 x 2.86 m - info ZDE
 • ocelové nájezdy

 

Zákazník: ENERGREEN PROJEKT s.r.o.

Obor činnosti: technologie pro bioodpady, vybaveni sběrných dvorů, svozová technika

Odkaz:

Dodané řešení:

 • 7 ks  Automobilová mostní váha Profi B 7x3 m - info ZDE 
 • 2 ks  Automobilová mostní váha Profi Universal NM 7x3m  - info ZDE
 • 1 ks Automobilová mostní váha Profi Universal 9x3m - info ZDE
 • 1 ks  Automobilová mostní váha Profi Universal  13,5x3m - info ZDE 
 •  rámy nájezdů
 •  hrany nájezdů
vyrobilo NetAction.cz