VÁHY - JAS, s.r.o.

   Firma byla založena v roce 1990 ze specialistů, kteří měli dlouholeté zkušenosti při opravách a výrobě vah. Úspěšně se zabýváme řešením problémů průmyslového vážení. Vyrábíme automobilové váhy od 4 m do 18 m s váživostí do 60 t nebo dle požadavku zákazníka. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis vah, výrobu vah, opravy vah, prodej a cejchování všech druhů elektronických a mechanických vah průmyslových, obchodních vah, mostních a jeřábových vah.

Dále provádíme kalibraci vah s akreditací od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Naši technici jsou pravidelně školeni u výrobců a dovozců vah a vážících zařízení. Pro zlepšení dostupnosti našich služeb je možno každou zakázku okamžitě objednat a to telefonicky nebo na internetu. 
 
Firma VÁHY – JAS, s.r.o. je držitelem Certifikátu č. 0119-SJ-C001-10 o schválení systému jakosti výroby výrobce vah.

Certifikát je vystaven od Českého metrologického institutu (ČMI) po posouzení a kontrole plnění závazných požadavků na výrobce vah.
K čemu je nyní společnost VÁHY – JAS, s.r.o. oprávněna ?
Zaměstnanci společnosti mohou u váhy vyrobené ve VÁHY – JAS, s.r.o. a uváděné na trh (dodávané zákazníkovi) provést tzv. „ES posouzení shody“ této váhy.

Tato činnost je právně rovnocenná a plně nahrazující prvotní ověření váhy provedené od ČMI.
 
Právním základem pro tuto činnost je zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (v platném znění) a nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.
 
Váha, která splnila požadavky, je označena schválenými samolepkami, které potvrzují úspěšné provedení předepsaných zkoušek. Samolepky umísťují na váhu zaměstnanci VÁHY – JAS, s.r.o.
Dále je vystaven doklad „ES prohlášení shody“ jako analogický dokument ES potvrzení o ověření měřidla, který vystavuje ČMI.
 
Váha je zákazníkem platně používaná jako stanovené měřidlo po dobu určenou vyhláškou o stanovených měřidlech (č. 345/2002 Sb. v platném znění).
Případné dotazy či upřesnění adresujte na vahyjas@vahyjas.cz nebo na ČMI.
 

 

Vážení, v případě Vašeho zájmu si dovolujeme Vám nabídnout k nahlédnutí, časově krátký spot naší firmy, natočený Českou televizí do pořadu POKR.

Spot začíná ve 21 min. SPOT Česká Televize - POKR

Máte dotaz? Volejte 401 53 424 nebo pište

Certifikát ISO 9001

Firma má zavedený systém kvality podle normy ISO 9001

 

Evropský fond pro místní rozvoj
Výstavba sídla firmy byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro místní rozvoj

Firma je členem

UVV CZ
Unie výrobců vah ČR

OHK Svitavy
OHK Svitavy